fredag 10. juni 2011

fml pictures

Idag skulle jeg og guro ta fml bilder, men dette viste seg å ikke være så lett.
Når photobooth på mac1 teller til tre før den tar bildet er allerede annsiktsutrykket oppbrukt.
har ca 30 slike bilder på pcen
Fikke ett eneste vellykket bilde. versegod!