lørdag 2. juli 2011

....

Meningen med livet

Jeg tror jeg har funnet meningen med livet. Når noen sier livet danner jeg meg et pusslespill i hodet. Et pusslespill fullt av brikker. brikkene er de verdiene i livet jeg setter pris på, det positive, ting som får meg til å smile, og føle meg vell. Tingene jeg ikke liker er også brikker som hører til i pusslespillet. Men disse brikkene dekkes over og byttes ut med de som er godt likt. 


Jeg har rett og slett dannet med en metafor. 


Det er godt å kunne skrive slike setninger. selv jeg har klart å sette fokuset på det positive, legge de negativet bak meg og starte "livet" på nytt når jeg trenger det, med uskrevne tekster og blanke ark. 
the rest is still unwritten. 

- En person som er veldig viktig for meg lærte meg at det å hate andre mennesker, og bare fokusere på det negative gjør noe med deg selv også. Når det går for langt hater du alle så mye at du hater deg selv. 

- En annen viktig person lærte meg det å forkusere på det positive i livet. Han lever på de positive tankene, og legger det negative bak seg. det å drive med det du selv ønsker å gjøre, bruke tiden til det du vil men likevell fornuftig.